Ripustus

Jokaisella on oma makunsa ja tapansa ripustaa tauluja. Yleisin virhe tauluja ripustettaessa on se, että ne sijoittaa liian korkealle. On olemassa muutama perussääntö, jotka on hyvä tietää.

Ohessa on tavallisimmat tavat ripustaa tauluja:

Ensimmäisessä käytetään keskilinjaa. Taulujen keskipiste sijoitetaan samalle korkeudelle. Keskilinja on noin 1,4 m lattiasta ja katosta, riippuen huoneen korkeudesta; vaakalinja seinän keskellä.
Taulujen yläkulmat ovat yhtä kaukana katosta. Tämä on ehkä epätavallisin tapa ripustaa. Mikäli sinulla on paljon tauluja, voit aikaansaada voimakkaan efektin tällä menetelmällä.

Kaikkien taulujen alakumat samalla tasolla lattiasta. Tämä sopii parhaiten, mikäli sinulla on paljon suuria tauluja. Vaakalinjan tulee olla seinän keskiosan alapuolella; 0,9-1,2 m lattiarajasta.

Harmonisin ja tasapainoisin lopputulos erikokoisten taulujen kesken saavutetaan seuraavasti:

  1. Mittaa seinän vaakasuora keskikohta.
  2. Jaa taulun korkeus kolmeen osaan.
  3. Vähennä tämä luku seinän keskikohdasta.
  4. Taulun alakulmat tulee sijaita saamasi luvun kohdalla.
Mikäli ripustat taulut päällekkäin, tulee suuremman taulun olla ylimpänä. Yleensä pienemi taulu ripustetaan ylemmäs, mutta kannattaa kokeilla myös toisin päin.

Monen taulun ryhmittymä on kuin taulukollaasi. Sääntö on yksinkertainen: huomioi, että uloimmat sivut ovat linjassa. Sillä miten taulut ovat keskenään punaisen kehyksen sisällä, ei ole niinkään väliä.

Yleisin virhe on ripustaa taulut liian korkealle.

Joskus hienoja kokonaisuuksia saa ilman minkäänlaista suunnittelua. Ripustat vain erilaisia, -kokoisia ja -aiheisia tauluja ”sikin sokin” sekoittaen. Lopputulos voi olla yllättävän upea ja jopa mielenkiintoinen.

Vieritä ylös